VOLEJTE 724 100 300

Práce pokračují

V únoru jsme dokončili splaškovou kanalizaci a na řadu přišel vodovodní řád, jehož dokončení je dle harmonogramu prací plánované na druhou polovinu měsíce března. Práce pokračují dle harmonogramu a v březnu 2019 přijde na řadu společnost ČEZ, která provede překládku VN.