VOLEJTE 724 100 300

Zasíťování první etapy je dokončeno a sítě jsou zkolaudované!

V srpnu byla dle harmonogramu dokončena výstavba inženýrských sítí v 1. etapě a nyní jsou na všech pozemcích této etapy funkční a zkolaudované přípojky na řád pitné vody, splaškovou kanalizaci, rozvod plynu, elektrický rozvod a optickou datovou síť (internet, TV). Zkolaudovány byly rovněž i komunikace a veřejné osvětlení. 

Zprovoznění inženýrských sítí mělo velký vliv na zvýšení zájmu o pozemky a jejich rezervace v první i druhé etapě. Noví vlastníci pozemků již zahájili i stavební řízení na první rodinné domy. 

IMG_1368.jpg
IMG_1369.jpg
IMG_1309.jpg