VOLEJTE 724 100 300

Pozemky

Vyberte si v případě zájmu ze seznamu

V případě zájmu o pozemky nebo výstavbu domu "na klíč" nás kontaktujte na telefonním čísle 724 100 300.

POZEMKY JSOU NAPOJENY NA:

 • řád pitné vody
 • splaškovou kanalizaci
 • plyn
 • elektrickou energii
 • optická datová síť (internet, TV)
 • zpevněnou komunikaci s veřejným osvětlením
 • připravujeme: rozvod užitkové vody

POZEMKY JSOU "ČISTÉ" BEZ: 

 • ekologické zátěže
 • věcných břemen (služebností) inženýrských sítí

POZEMKY JSOU:

 • nad úrovní hladiny stoleté vody
 • chráněné protihlukovou stěnou a valem 
 • s nulovým poplatkem za odnětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu

REGULATIVA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ:

Na prodávaných parcelách v lokalitě POD VINICEMI v Žalhosticích je možné umístit jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy s jednoduchými půdorysy (obdélníky nebo soustavy obdélníků), se sedlovou střechou 35 - 45 stupňů u domů s obytným podkrovím a nad 30 stupňů u domů bez obytného podkroví, se šířkou štítu v rozmezí 6,5 - 9,5 m. Polovalby jsou možné u domů s obytným podkrovím. Barevnost střešních krytin je možná červenohnědá a hnědá, přípustný je též světlý až střední odstín šedé barvy, vždy pouze v matném provedení.

Poznámka. Vizualizace použité na webových stránkách a propagačních materiálech slouží pouze k ideové představě řešení lokality.